Takim prezantues në kuadrin e Projektit “Food Safety”

 

Gjatë takimit prezantues të Drejtorit të Përgjithshëm të AKU-së, Robert Lili, me Team Leader-in e Projektit “Food Safety” financuar nga BE, Michael Parker, mbajtur ditën e sotme, u diskutuan shtyllat kryesore të implementimit të këtij projekti në Shqipëri 🇦🇱, impaktin e pritshëm në forcimin e sistemeve të Sigurisë Ushqimore dhe mbështetjen që do t’i sigurohet AKU-së gjatë konsolidimit të procedurave, me synimin e përgatitjes së institucionit për arritjen e niveleve europiane dhe zhvillimin e planeve afatgjata 2020-2025.

Ndër të tjera, gjatë takimit u diskutua mbi menaxhimin e situatave dhe qasjes efektive të AKU kundrejt Operatorëve të Biznesit Ushqimor dhe Konsumatorit, bashkëveprimin me aktorë të tjerë të sistemit të Sigurisë Ushqimore në vend, zhvillimin e një platforme për komunikimin e riskut, organizimin e tavolinave kombëtare të rrumbullakëta me pjesëmarrje të gjithë palëve të interesuara , si dhe planin për trajnimin e inspektorët të AKU në funksion të përmirësimit të performancës së tyre.

Drejtori i Përgjithshëm shprehu vlerësimet e tij për aktivitetet e planifikuara nga ekspertët e Projektit, duke e konsideruar të çmueshme përvojën e tyre në këtë drejtim, si dhe paraqiti vizionin se AKU është në krah të ligjit dhe synon zbatim rigoroz të tij, i cilësoj OBU-të si partnerë, duke i informuar dhe këshilluar mbi detyrimet e tyre, si dhe e vendosi theksin në ndërgjegjësimin e konsumatorit, kryesisht moshave të reja, duke planifikuar në terma afatshkurtër realizimin e një fushate informues dhe sensibilizuese, në bashkëpunim me studentë të Universitetit Bujqësor të Tiranës.

 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme