Reagimi i konsumatorëve në rubrikën “Denonco”, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit vendos 9 gjoba me vlerë 800,000 lekë, bllokon aktivitetin e 2 subjekteve si dhe bllokohen 183.2 kg mish dhe qofte të pasigurta për konsum

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit falenderon reagimin e konsumatorëve që i janë përgjigjur thirrjes në rubrikën “Denonco”.

AKU kontrolle rigoroze, në 6 subjekte vendosen 9 gjoba me vlerë 800,000 lekë në total, Bllokohet aktiviteti i 2 subjekteve si dhe bllokohen 183.2 kg mish dhe qofte të pasigurta për konsum

Në vijim të informacionit të ardhur në platformën e komunikimit të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit nga qytetarë të përgjegjshëm që njoftojnë raste të cënimit të sigurisë ushqimore, Drejtoria Rajonale e AKU-së Tiranë ushtroi kontroll në 6 subjekte tregtimi të mishit në Kavajë nga të cilat rezultoi se: 

 • Nga kontrolli i ushtruar në subjektin A.M. me aktivitet “Tregtim Mishi” u konstatua se subjekti tregtonte produktin mish pa vulë dhe pa certifikatë veterinare. Për shkeljet e konstatuara trupa inspektuese mori masat e mëposhtme:
 1. Gjobë 100,000 lekë për tregtim të produktit mish pa vulë dhe pa certifikate veterinare,
 2. U bë bllokimi i sasisë prej 45 kg mish viçi i konstatuar i pasigurt për konsum human.

 

 • Nga kontrolli i ushtruar në subjektin L.K. me aktivitet “Tregtim Mishi” u konstatua se subjekti tregtonte produktin mish pa vulë dhe pa certifikatë veterinare si dhe tregtonte produktin qofte të papajisur me etiketë. Për shkeljet e konstatuara trupa inspektuese mori masat e mëposhtme:
 1. Gjobë 100,000 lekë për tregtim të produktit mish pa vulë dhe pa certifikate veterinare,
 2. Gjobë 50,000 lekë për tregtim të produkteve të paetiketuara,
 3. U bë bllokimi i sasisë prej 36 kg mish lope dhe 100 copë qofte (3 kg) të konstatuara të pasigurta për konsum human.
 • Nga kontrolli i ushtruar në subjektin I.D. me aktivitet “Tregtim Mishi” u konstatua se subjekti tregtonte produktin mish në kushte të papërshtatshme higjeno-sanitare si dhe pa vulë dhe pa certifikatë veterinare. Për shkeljet e konstatuara trupa inspektuese mori masat e mëposhtme:
 1. Gjobë 100,000 lekë për tregtim të produktit mish pa vulë dhe pa certifikate veterinare
 2. Gjobë 50,000 lekë për mungesë të kushteve higjeno-sanitare,
 3. U bë bllokimi i sasisë prej 42 kg mish qingji të konstatuar të pasigurt për konsum human,
 4. Ndërprerje e menjëhershme e aktivitetit deri në plotësimin e mangësive të konstatuara.

 

 • Nga kontrolli i ushtruar në subjektin H.J. me aktivitet “Tregtim Mishi” u konstatua se subjekti tregtonte produktin mish pa vulë dhe pa certifikatë veterinare. Për shkeljet e konstatuara trupa inspektuese mori masat e mëposhtme:
 1. Gjobë 100,000 lekë për tregtim të produktit mish pa vulë dhe pa certifikate veterinare,
 2. U bë bllokimi i sasisë prej 17.7 kg mish viçi dhe 5.6 kg mish qingji i konstatuar i pasigurt për konsum human.
 • Nga kontrolli i ushtruar në subjektin A.A. me aktivitet “Tregtim Mishi” u konstatua se subjekti tregtonte produktin mish pa vulë dhe pa certifikatë veterinare. Për shkeljen e konstatuar trupa inspektuese mori masat e mëposhtme:
 1. Gjobë 100,000 lekë për tregtim të produktit mish pa vulë dhe pa certifikate veterinare,
 2. U bë bllokimi i sasisë prej 10.9 kg mish viçi i konstatuar i pasigurt për konsum human.

 

 • Nga kontrolli i ushtruar në subjektin S.V. me aktivitet “Tregtim Mishi” u konstatua se subjekti tregtonte produktin mish pa vulë dhe pa certifikatë veterinare si dhe subjekti ushtronte aktivitetin në kushte të papërshtatshme higjeno-sanitare dhe i paregjistruar në QKB. Për shkeljen e konstatuar trupa inspektuese mori masat e mëposhtme:
 1. Gjobë 100,000 lekë për tregtim të produktit mish pa vulë dhe pa certifikate veterinare,
 2. Gjobë 100,000 lekë për mungesë të kushteve higjeno-sanitare,
 3. U bë bllokimi i sasisë prej 23 kg mish viçi i konstatuar i pasigurt për konsum human,
 4. Ndërprerje e menjëhershme e aktivitetit deri në plotësimin e mangësive të konstatuara.

 

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit falenderon çdo konsumator që nëpërmjet raportimeve në rubrikën “Denonco” i është përgjigjur thirrjes së AKU për t’u bëhet pjesë e sfidës tonë të përbashkët dhe të kontribuojë cilësisht në suksesin e betejës për sigurinë ushqimore.

 

Siguria Ushqimore është sfida jonë e përbashkët dhe kërkon kontributin e gjithësecilit.

Për Sigurinë e Ushqimit që Konsumon dhe Ruajtjen e Shëndetin tënd, Bashkëpuno me AKU

info@aku.gov.al     |     “ShqipëriaqëDuam”    |    08007575 (pa pagesë) ”    |    Tel: 042254052

 

 

 

 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme