AKU GJOBIT ME 1.6 MILION LEKË 6 SUBJEKTE, BLLOKON AKTIVITETIN E NJËRIT PREJ TYRE, OPERONTE NË MUNGESË TË KUSHTEVE HIGJENO-SANITARE DHE TREGTONTE PRODUKTE TË SKADUARA

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit vijon kontrollet e njëpasnjëshme në magazina ushqimore, tregje ambulante dhe fast-food-e, në kuadër të vijimit të mbarëvajtjes së sezonit turistik, me qëllim garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve. Nga këto kontrolle zyrtare ka rezultuar se disa subjekte dhe tregtarë ambulantë në Vlorë, Durrës dhe Shkodër nuk përmbushin kërkesat ligjore të sigurisë ushqimore. Më konkretisht:
·         Nga kontrolli i ushtruar në subjektin me aktivitet “Ruajtje dhe shpërndarje në temperaturë ambjenti”, Shkodër, u konstatua se subjekti ushtronte veprimtarinë në kushte të papërshatshme higjeno-sanitare, produktet ushqimore nuk ishin të sistemuara (ishin vendosur në mënyrë të çrregullt në të gjithë ambientin e tregtimit, madje kishte produkte të vendosura dhe në ambientet sanitare), si dhe në muret kishte prani myku. Gjatë kontrollit u evidentuan gjithashtu një sërë produktesh me afat të kaluar përdorimi (pije freskuese, vaj ulliri, ëmbëlsira etj).
Për shkeljet e konstatuara, trupa inspektuese mori masat administrative të mëposhtme:
  1. “Gjobë” me vlerën 500,000 lekë për mungesë të kushteve higjeno-sanitare,
  2. “Gjobë” me vlerën 300,000 lekë për hedhjen në treg të produkteve të pasigurta për konsum,
  3.  “Bllokimi i produkteve” me afat të kaluar përdorimi, me qëllim asgjësimin e tyre,
  4. “Bllokimi i aktivitetit” në mënyrë të menjëhershme.
·         Nga kontrolli i ushtruar në subjektin me aktivitet “Fast-Food”, Durrës, u konstatua se subjekti ushtron aktivitetin në kushte të papërshtatshme higjeno-sanitare (tavani i hapur në ambientin e kuzhinës, prani e papastërtive dhe mykut/ lagështirës në magazinën ku ruhej lënda e parë, si dhe tualeti ishte jashtë funksionit). U evidentua gjithashtu se subjekti nuk dispononte regjistrin për monitorimin e temperaturave frigoriferike, si dhe mungonte analiza e ujit të pijshëm.
Për shkeljet e konstatuara, trupa inspektuese mori masat administrative të mëposhtme:
  1. “Gjobë” me vlerën 300,000 lekë për mungesë të kushteve higjeno-sanitare,
  2. “Gjobë”me vlerën 100,000 lekë për mungesë të sistemit të gjurmueshmërisë.
·         Nga kontrollet e ushtruara nga ana e Drejtorisë Rajonale AKU Vlorë në aksin Dukat-Llogara tek disa tregtarë ambulant të mjaltit, të cilët tregtonin në buzë të rrugës në kushte të papërshtatshme, u konstatua se këta tregtarë nuk dispononin sistemin e gjurmueshmërisë për produktet që tregtonin, si dhe produktet nuk ishin të etiketuara konform ligjit.
Për shkeljet e konstatuara, trupa inspektuese mori masën administrative:
  1. “Gjobë” me vlerë totale 400,000 lekë ndaj 4 tregtarëve ambulantë,
  2. “Bllokim produkti” për 85 kg Mjalt i konstatuar i pasigurt për konsum, me qëllim asgjësimin e tij.
AKU vijon punën e pandërprerë në të gjithë vendin, duke kontrolluar zbatimin e kërkesave ligjore nga ana e operatorëve të biznesit ushqimor, për të garantuar në këtë mënyrë konsumatorët për sigurinë e produkteve që konsumojnë.​

 

Siguria Ushqimore është sfida jonë e përbashkët dhe kërkon kontributin e gjithësecilit.

PËR SIGURINË E USHQIMIT QË KONSUMON DHE RUAJTJEN E SHËNDETIT TËND, BASHKËPUNO ME AKU 

info@aku.gov.al     |     “ShqipëriaqëDuam”    |    08007575 (pa pagesë) ”    |    Tel: 042254052

 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme

Njoftim

Lënda: Ftesë për negociatë, “Për botim në median e shkruar”.