Evropianët mbi çështjet e ushqimit: Zhvillohet pyetësori mbarë evropian

 

Dy në 5 europianë e konsiderojnë si interes personal sigurinë ushqimore dhe vetëm 1 në 5 thonë se bëhet shqetësimi i tyre kryesor në momentin që zgjedhin ushqimin. Për shumë evropianë është një nga disa faktorë, bashkë me cmimin, shijen, vlerat ushqyese dhe origjinën e ushqimit.

EFSA zhvilloi Eurobarometrin, me rastin e ditës së parë botërore të sigurisë ushqimore.

Dita Botërore e Sigurisë Ushqimore u jep “konsumatorëve, prodhuesve dhe qeverive një shans për t’u përqëndruar në një çështje që shpesh merret si e mirëqene”, sipas Kombeve të Bashkuara. Rezultatet e anketës sygjerojnë se shumica e europianëve (55%) kanë një nivel të lartë të ndërgjegjësimit për çështjet e sigurisë ushqimore dhe dy të tretat kanë ndryshuar sjelljen e tyre si rezultat i marrjes së informacionit për çështjet e sigurisë ushqimore.

Sondazhi i parë i sigurisë së ushqimit në BE që nga viti 2010

Sondazhi i 2019 u zhvillua së bashku me Shtetet Anëtare të BE-së për të marrë perspektivat e reja dhe për të siguruar kontakt më të ngushtë me qytetarët. Ai ende lejon disa krahasime të dobishme me sondazhet e mëparshme.

Kur siguria e ushqimit është një faktor, nuk ka asnjë shqetësim të vetëm që mbizotëron në të gjitha vendet e BE. Megjithatë, ekzistojnë tre çështje që janë më të shpeshtat në 20 shtete anëtare të BE-së: abuzimi me antibiotikë, hormone dhe steroide në kafshët e fermave (44%), mbetjet e pesticideve në ushqim (39%) dhe aditivët e ushqimit (36%).

Këto ishin gjithashtu ndër shqetësimet kryesore të raportuara në Eurobarometrin e vitit 2010 mbi sigurinë e ushqimit. Megjithatë, evropianët duken më pak të shqetësuar sesa kanë qenë më parë

në lidhje me çështje të tilla si OMGJ-të dhe çështje të reja të tilla si mikroplastika janë paraqitur në radar të sigurisë ushqimore për herë të parë.

Grafiku i mesipërm tregon se shqetësimet më të mëdha sot janë:

 • Mbetjet e pesticideve në ushqime;
 • Aditivët dhe ngjyruesit, konservuesit apo shtesat e shijeve në ushqime dhe pije;
 • Sëmundjet tek kafshët;
 • Antibiotikët, hormonet ose steroidet si mbetje në mish;
 • Higjena e ushqimeve;
 • Helmimi ushqimor nga bakteret.

Informacion dhe besim

Për Ditën Botërore të Sigurisë Ushqimore, agjencitë e Kombeve të Bashkuara kanë nxjerre në pah besimin që qytetarët tregojnë për qeveritë dhe prodhuesit për të garantuar ushqim të sigurtë.

Në Evropë, shkencëtarët (82% – një rritje nga 73% në 2010), organizatat e konsumatorëve (79%)  dhe fermerët (69%) gëzojnë nivelet më të larta të besimit midis evropianëve kur bëhet fjalë për informacionin mbi rreziqet e ushqimit.

Besimi në të dy autoritetet kombëtare (60%) dhe institucionet e Bashkimit Evropian (58%) është mjaft i lartë dhe në përputhje me rezultatet e vitit 2010. Megjithatë, raporti tregon se evropianët kanë një kuptim mjaft të kufizuar për mënyrën se si funksionon sistemi i sigurisë së ushqimit në BE.

Në vitin 2010, televizioni ishte burimi kryesor i informacionit rreth rreziqeve të ushqimit për shtatë nga dhjetë evropianë. Por, ndërsa të rinjtë kthehen në median sociale pas TV (45% e moshes 15-24 vjeç), të moshuarit zgjedhin burime tradicionale, si gazetat (46%) dhe radio (30%).

Rezultatet e përzgjedhura nga sondazhi i Eurobarometrit (për mesataren e BE-së):

 • Faktorët më të rëndësishëm për evropianët kur blejnë ushqime janë vendi nga vjen ushqimi (53%), kosto (51%), siguria e ushqimit (50%) dhe shija (49%). Përmbajtja ushqyese është paksa më e vogël (44%), ndërsa etika dhe besimet rënditen më të ultat (19%). Në përgjithësi, 41% e të anketuarve thonë se janë “personalisht të interesuar në temën e sigurisë së ushqimit”. Pak më shumë se një e pesta e evropianëve (22%) thonë se siguria është shqetësimi i tyre kryesor kur zgjedhin ushqimin.
 • Dy të tretat e evropianëve (66%) kanë ndryshuar konsumin e tyre pas marrjes së informacionit për një rrezik të ushqimit. Për 33% ndryshimi ishte i përhershëm; për 33% të tjerë vetëm për pak kohë.
 • Ndryshimet në konsum janë më të zakonshme tek grate, atyre në grupmoshat e mesme dhe atyre me nivel më të lartë arsimi.
 • Shqetësimet më shpesh të cituara janë “mbetjet antibiotike, hormonale ose steroide në mish” (44%), “mbetjet e pesticideve në ushqim” (39%), “ndotësit e mjedisit në peshk, mish ose qumësht” (37%) dhe “additive, ngjyra, konservues ose aromatizime të përdorura në ushqim apo pije” (36%).
 • Besimi është më i lartë në shkencëtarët (82%) dhe në organizatat e konsumatorëve (79%) për informacion mbi rreziqet që lidhen me ushqimin, pasuar nga fermerët (69%), autoritetet kombëtare (60%), institucionet e BE-së (58%), OJQ- (56%) dhe gazetarët (50%). Pak njerëz besojnë supermarketet dhe restorantet (43%), industritë ushqimore (36%) dhe të famshëm, blogerët dhe influencuesit (19%).
 • Pak më shumë se 2 në 5 të anketuar (43%) thonë se “ka rregulla për të siguruar që ushqimi që hame është i sigurt” dhe 3 në 10 (28%) e dinë se “për të vendosur se sa e rrezikshme mund të jetë për të ngrënë nje produkt, BE mbështetet në shkencëtarët për të dhënë këshilla të ekspertëve”.

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme

Shtator 2023

Njoftim për Konsumatorin nga RASFF – 21.9.2023 Në vijim të