AKU GJOBIT ME 2.65 MILION LEKË 4 SUBJEKTE NË TIRANË DHE KORÇË, TREGTONIN PRODUKTE TË SKADUARA

 

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në bashkëpunim me institucione të tjera të specializuara ligjzbatuese, ka kryer një sërë kontrollesh zyrtare në një rrjet supermarketesh me qendër në Tiranë dhe Korçë, të cilat bashkëpunonin me njëra-tjetrën, nga të cilat ka rezultuar se:

 1. Nga kontrolli i ushtruar në subjektin me aktivitet “importim, magazinim dhe tregtim të produkteve ushqimore”, Tiranë, u konstatuan 3.6 ton biskota me afat të kaluar përdorimi për të cilat u mor masa e bllokimit të menjëhershëm. Gjithashtu u konstatua se subjekti nuk dispononte sistemin e gjurmueshmërisë si dhe nuk kishte marrë masat e nevojshme për plotësimin e mangësive të konstatuara nga inspektimi i kaluar.

Për shkeljet e konstatuara, trupa inspektuese mori masat administrative të mëposhtme:

 1. Gjobë 500,000 lekë pӫr hedhje nӫ treg tӫ ushqimeve me afat të kaluar përdorimi,
 2. Gjobë 200,000 lekë për mungesë të sistemit të gjurmueshmërisë,
 3. Gjobë 100,000 për mosrealizimin e detyrave të lëna nga inspektimi paraardhës,
 4. U bë bllokimi i 3.6 ton biskota me afat të kaluar përdorimi, me qëllim asgjesimin e tyre.

 

 1. Nga kontrolli i ushtruar në një subjekt në Korçë, u konstatua se subjekti nuk dispononte sistemin e gjurmueshmërisë, mungonin kushtet higjeno-sanitare si dhe nuk dispononte planin e vetkontrollit. Gjatë kontrollit u konstatuan një sërë produktesh me afat të kaluar përdorimi dhe të paetiketuara në gjuhën shqipe (makarona, bonbone, patatina, vafer, llokume, miell misri etj).

Për shkeljet e konstatuara, trupa inspektuese mori masat administrative të mëposhtme;

 1. Gjobë 300,000 lekë për hedhjen në treg të produkteve me afat të kaluar përdorimi,
 2. Gjobë 300,000 lekë për mungesë të kushteve higjeno-sanitare,
 3. Gjobë 100,000 lekë për mungesë të sistemit të gjurmueshmërisë,
 4. Gjobë 100,000 lekë për mungesë të planit të vetkontrollit,
 5. Gjobë 50,000 lekë për etiketim në kundërshtim me ligjin,
 6. U bë bllokimi i të gjitha produkteve të pasigurta për konsum me qëllim asgjesimin e tyre.

 

 1. Nga kontrolli i ushtruar në një subjekt në Korçë, u konstatua se subjekti nuk dispononte sistemin e gjurmueshmërisë, mungonin kushtet higjeno-sanitare (produktet mbaheshin edhe në ambiente sanitare). Gjithashtu u gjetën një sërë produktesh me afat të kaluar përdorimi dhe pa etiketë (karamele, vezë, fara kungulli, kuti konservash, pije energjike dhe freskuese, miell etj).

Për shkeljet e konstatuara, trupa inspektuese mori masat administrative të mëposhtme:

 1. Gjobë 400,000 lekë për hedhjen në treg të produkteve me afat të kaluar përdorimi,
 2. Gjobë 300,000 lekë për mungesë të kushteve higjeno-sanitare,
 3. Gjobë 100,000 lekë për mungesë të sistemit të gjurmueshmërisë,
 4. Gjobë 50,000 lekë për etiketim në kundërshtim me ligjin,
 5. U bë bllokimi i të gjitha produkteve të pasigurta për konsum me qëllim asgjesimin e tyre.

 

 1. Nga kontrolli i ushtruar në subjektin me aktivitet “Magazinë ushqimore me shumicë dhe pakicë”, Korçë, u konstatua se subjekti nuk dispononte sistemin e gjurmueshmërisë si dhe u evidentuan një sërë produktesh të cilat ishin të paetiketuara në gjuhën shqipe (çokollata, biskota, vafer etj).

Për shkeljet e konstatuara, trupa inspektuese mori masat administrative të mëposhtme:

 1. Gjobë 100,000 lekë për mungesë të sistemit të gjurmueshmërisë,
 2. Gjobë 50,000 lekë për etiketim në kundërshtim me ligjin,
 3. U bë bllokimi i të gjitha produkteve të pasigurta për konsum me qëllim asgjesimin e tyre.

 

Siguria Ushqimore është sfida jonë e përbashkët dhe kërkon kontributin e gjithësecilit.

PËR SIGURINË E USHQIMIT QË KONSUMON DHE RUAJTJEN E SHÊNDETIN TËND, BASHKËPUNO ME AKU

info@aku.gov.al | “ShqipëriaqëDuam” | 08007575 (pa pagesë) ” | Tel: 042254052

 

 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme