DITA E PARË BOTËRORE E SIGURISË USHQIMORE – 7 QERSHOR 2019 🍎

 

Siguria ushqimore është çështje e të gjithëve

Mënyra se si një ushqim prodhohet, ruhet, trajtohet dhe konsumohet ndikon në sigurinë e ushqimit tonë.

Përmbushja e standardeve ushqimore globale, vendosja e sistemeve efektive të kontrollit të ushqimit, duke përfshirë gatishmërinë dhe reagimin ndaj emergjencave, sigurimin e qasjes në ujë të pastër, aplikimin e praktikave të mira bujqësore (tokësore, ujore, bagëti, hortikulturë), forcimin e përdorimit të sistemeve të menaxhimit të sigurisë ushqimore nga operatorët e biznesit të ushqimit dhe ndërgjegjësimi i konsumatorëve për të bërë zgjedhje të shëndetshme të ushqimit janë disa mënyra në të cilat qeveritë, organizatat ndërkombëtare, shkencëtarët, sektori privat dhe shoqëria civile punojnë për të siguruar sigurinë e ushqimit.

 

Çfarë është siguria ushqimore?

Siguria e ushqimit është mungesa – ose nivele të sigurta dhe të pranueshme – të rreziqeve në ushqim që mund të dëmtojnë shëndetin e konsumatorëve. Rreziqet që lindin nga ushqimi mund të jenë mikrobiologjike, kimike ose fizike në natyrë dhe shpesh janë të padukshme ndaj syrit të thjeshtë: bakteret, viruset ose mbetjet e pesticideve janë disa shembuj.

Siguria ushqimore ka një rol kritik në garantimin që ushqimi të mbetet i sigurt në çdo fazë të zinxhirit ushqimor – nga prodhimi deri te korrja, përpunimi, magazinimi, shpërndarja, deri në përgatitjen dhe konsumin.

Me rreth 600 milionë raste të sëmundjeve ushqimore në vit, ushqimi i pasigurtë përbën një kërcënim për shëndetin e njeriut dhe ekonomitë, duke ndikuar në mënyrë disproporcionale për njerëzit vulnerabël dhe të margjinalizuar, veçanërisht gratë dhe fëmijët, popullatat e prekura nga konflikti dhe migrantët. Rreth tre milionë njerëz në mbarë botën – në vendet e zhvilluara dhe në zhvillim – vdesin çdo vit nga ushqimi dhe sëmundjet që rrjedhin nga uji. Ushqimi është pika fillestare për energjinë tonë, shëndetin dhe mirëqenien tonë. Ne shpesh e pranojmë si të sigurt, por në një botë gjithnjë e më komplekse dhe të ndërlidhur, ku zinxhirët e vlerave ushqimore po rriten më shumë, standardet dhe rregulloret janë shumë më të rëndësishme për të na mbajtur të sigurt.

Prandaj bëhuni pjesë e zinxhirit të garantimit të sigurisë ushqimore. Bëhuni konsumatorë të ndërgjegjshëm dhe denonconi çdo parregullsi që vini re.

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit është i gatshëm 24/7 për të përmbushur misioni e tij. Është partneri juaj në shqetësimin e përditshëm të garantimit të një ushqimi të sigurtë, të luftës ndaj skemave mashtruese për konsumatorët, ndaj abuzimeve të operatorëve të biznesit dhe një dorë e fortë në përforcimin e ligjit.

 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme