Drejtoritë Rajonale të AKU- së kanë ushtruar veprimtarinë e tyre në bazë të planit vjetor të inspektimit me bazë risku dhe mbi bazën e denoncimeve të ardhura në rrugët e komunikimit të institucionit (info@aku.gov.al / nr. Gjelbër 08007575).
 
Gjatë kontrolleve zyrtare në operatorët e biznesit ushqimor janë dhënë 22 masa me paralajmërim.
 
Referuar Planit Vjetor të Marrjes së Mostrave me bazë risku janë marrë 14 mostra në produkte ushqimore të natyrave të ndryshme.