Spot Ndërgjegjësues për Konsumatorin mbi Etiketimin e Produkteve Ushqimore dhe Risitë në Kornizën Rregullatore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VKM e Re për Etiketimin e Ushqimeve dhe Informimin e Konsumatorit

Për më shumë klikoni linkun :

VKM nr. 434, date 11.7.2018