Lista e PMV-ve të Regjistruara

 

Lista e Produkteve Mjekësore Veterinare të regjistruara për t’u importuar dhe tregtuar në Republikën e Shqipërisë

 

Lista e PMV-ve te Regjistruara- Regjistri i Medikamenteve