Kontakto me ne

 

AUTORITETI KOMBËTAR I USHQIMIT

 

Drejtor i Përgjithshëm: Jeta Deda
Adresa: Rruga “Stavri Themeli”, 1000, Tiranë 

AKU Tiranë
Drejtor: Enkel Musaj
Adresa: Rruga “Hamdi Pepa”, Selitë, Tiranë
Tel: 042 255 932

 

AKU Dibër
Drejtor: Bledar Lleshi
Adresa: Lagja “Vehbi Dibra”, Peshkopi, Dibër
Tel: 02182 52 50
Cel: 0682470778
Fax: 0218 2 5250

 

AKU Berat
Drejtor: Fatlli Adilaj
Adresa: Lagja “30 Vjetori”, Berat
Tel: 032 232 941

 

AKU Vlorë
Drejtor: Ani Binaj
Adresa: Rruga “Shefit Zenaj”
Lagja “15 Tetori”, Vlorë
Tel:  033 237410

 

AKU Gjirokastër
Drejtor:Armand Hilaj
Adresa: Rruga “Nacionale Gjirokastër-Kakavi”
Lagja “Puntore” Post-Bllok, Gjirokastër
Tel:  033 237410

 

AKU Korçë

Drejtor: Adham Papadhami
Adresa: Rruga e Voskopojës, Korçë
Tel: 082 250999

 

AKU Shkodër
Drejtor: Gjergj Sokoli
Adresa: Rruga “Nacionale Shkodër-Hani Hotit” km. 2
Shkodër
Tel: 022 243515

 

AKU Lezhë
Drejtor: Besmir Frroku
Adresa: Rruga “Nënë Tereza” (Rruga e Spitalit)
Lagjia “Varosh”, Lezhë
Tel: 021 524263

 

AKU Kukës
Drejtor: Isak Shehu
Adresa: Rruga “Kukës-Prizren”,
Ish-Parku i Ri, Kukës
Tel: 024 222625

 

AKU Elbasan
Drejtor: Firdus Kurti
Adresa: Rruga “Nikolla Puka”
Lagja “Shënkoll”, Elbasan
Tel: 054 243990

 

AKU Fier
Drejtor:Ylli Asanbejlli
Adresa: Rruga Jani Bakalli, pranë Kishës Katolike
Lagja “1 Maj”, Fier
Tel: +355 34 220954

 

AKU Durrës
Drejtor: Roni Shqiopa
Adresa: Rruga “Tiranë-Shkozet”
Lagjia 14, Durrës

Pika e Inspektimit Kufitar
Adresa: Rruga “Stavri Themeli”, 1000, Tiranë
E-mail: pik.drejtoria.pergjithshme@aku.gov.al

Zyra e Informimit Publik dhe Koordinimit Ndërinstitucional

Koordinatori për Të Drejtën e Informimit

Eda Gazheli

E-mail: eda.gazheli@aku.gov.al

Orari: E Hënë – e Enjte     08:00 – 16:30

           E Premte                08:00 – 14:00

Adresa: Rruga “Stavri Themeli”, 1000, Tiranë, Shqipëri