Drejtori i Përgjithshëm

Jetëshkrimi- Drejtore e Përgjithshme e AKU-së Znj. Jeta Deda