Drejtori i Përgjithshëm

Drejtori i Përgjithshëm – Robert Lili

Z. Robert Lili ka lindur në qytetin e Elbasanit, në Dhjetor të vitit 1967, dhe aktualisht banon në Tiranë.

Pas përfundimit të shkollës së mesme në qytetin e lindjes, në vitin 1986, ai filloi  studimet e larta në Universitetin Politeknik në Tiranë, ku dhe u diplomua me  titullin “Inxhinier”. Më pas, ai ka ndjekur studimet në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Drejtësisë, ku dhe është diplomuar në degën “Juridik”.

Z. Lili ka ndjekur shumë seminare e trajnime, si:

  • Menaxhimi i Projekteve Profesionale – USAID, Shkurt 2011
  • Trajnim mbi menaxhimin e kohës – ACMS, Janar 2010
  • Program Lidershipi – Partners Albania, Nëntor 2009
  • Komunikimi efektiv – DM Consulting, Tetor 2009
  • Program II motivimit të stafit – British Counsil, Dhjetor 2008
  • Trajnim mbi aftësite komunikuese dhe menaxhuese – Partners Albania, Tetor 2006,

Si dhe një sërë trajnimesh e seminaresh të tjera që plotësojnë figurën menaxheriale të Z. Lili.

Në fillimet e karrierës së tij, Z. Lili ka dhënë kontributin e tij në mësimdhënie në lëndët e profilit shkenca ekzakte, në gjimnazin “Dhaskal Todri” në Elbasan.

Për një periudhë të konsiderueshme, Z. Lili ka drejtuar disa kompani në sektorin privat, një moment kyç në plotësimin e figurës së tij si drejtues dhe ekspert.

Në vitin 2013, Z.Lili emërohet Drejtor i Drejtorisë së Tensionit të Lartë Rajoni Jug-Lindje dhe shërbeu në këtë post deri në Shtator të vitit 2016, kur dhe u transferua në një detyrë të re, atë të Menaxherit të Zyrës së Projekteve në “Drejtorinë e Tensionit të Lartë”, OSHEE Tiranë. 

Përvojat e sipërcituara dhe përqasja personale e tij për të përmbushur me integritet e rigorozitet detyrat, e transferojnë Z. Lilin në Dhjetor të 2017 në Drejtorinë Rajonale të OSHEE Shkodër me detyrë Drejtor i komanduar. Në këtë post Z. Lili arriti të zbusë një prej problemeve më të thella të OSHEE në qarkun e Shkodrës përgjatë dy dekadave të fundit, atë të menaxhimit të nivelit të humbjeve në sistemin elektro-energjitik të rajonit.

Në Prill të vitit 2019 Z.Lili emërohet në krye të Drejtorisë Rajonale OSHEE Gjirokastër. Si drejtues i këtij institucioni, ai kreu ndjekjen me përgjegjësi dhe menaxhoi proceset tekniko-financiare të këtij rajoni. Z. Lili realizoi me sukses shumë objektiva gjatë punës në këtë sektor, sukses të cilin ia dedikon bashkëpunimit në grup me hallkat e tjera të organizatës. Pa kontributin dhe ekspertizën e gjithësecilit në grup, sot do të ishin larg këtyre rezultateve.

Duke filluar nga data 02 Tetor 2019, me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.646, datë 02.10.2019, z. Robert Lili ushtron detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit.