Si mund të denoncojmë

Mënyrat e komunikimit me qytetarët për rastet e denoncimeve ose për kërkesa informacioni janë:

  • E-mail zyrtar info@aku.gov.al
  • Aplikacionit online “Inspektori Dixhital”,
  • Rrjeti social Facebook -> Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
  • Telefoni i zyrës 042254052
  • Numri i gjelbër 08007575.