Botime Ndërgjegjësuese

BOTIM – COVID-19 dhe Siguria Ushqimore – Udhëzime për Bizneset Ushqimore që Rihapen

Qëllimi i këtij udhëzuesi është të riforcojë masat e praktikave të mira të higjienës dhe të theksojë kontrollet që duhet të ndërmerren përpara se bizneset të rihapen për konsumatorët. Për më tepër klikoni në materialin në të djathtë:

 

Fletëpalosje ndërgjegjësuese