Botime Ndërgjegjësuese

 

“Telefoni me internet, ushqimi me etiketë” – Fushata Kombëtare për Ndërgjegjësimin e Fëmijëve në Shkolla

Qëllimi i kësaj fushate është ndërgjegjësimi i brezave të ardhshëm mbi elementet kryesorë të sigurisë ushqimore nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit dhe me mbështetjen e Projektit për Sigurinë Ushqimore.

Linku : Fushata Kombëtare për Ndërgjegjësimin e Fëmijëve në Shkolla

Informacion mbi Etiketimin e Produkteve Ushqimore të Paketuara

Qëllimi i kësaj broshure është të sigurojë informacionin kryesor mbi kërkesat e vendosura në VKM. 434*, datë 11.7.2018 “Për etiketimin e ushqimeve dhe informimin e konsumatorit” për ushqimet e paketuara që shiten në Shqipëri.

Linku:  Informacion mbi etiketimin e produkteve ushqimore të paketuara

 Deklarata e Vlerave Ushqimore sipas VKM 434/2018*

Link: Leaflet për Vlerat Ushqyese

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyetje të Shpeshta mbi Etiketimin e Produkteve Ushqimore

Informacioni Ushqimor për Konsumatorët

Linku: Pyetje te Shpeshta mbi Etiketimin e Produkteve Ushqimore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broshura “Trajtimi dhe Shërbimi i Sigurt i Akullores”

Në kuadër të Fushatës Ndërgjegjësuese ‘Siguria në Verë’, AKU së bashku me Projektin Për Sigurinë Ushqimore publikojnë broshurën “Trajtimi dhe Shërbimi i Sigurt i Akullores’ për t’i ardhur në ndihmë OBU-ve dhe bizneseve shqiptare që merren me shitjen dhe shërbimin e akullores, që të përmbushin detyrimet e tyre ligjore dhe rregullat e Sigurisë Ushqimore.

Broshura Trajtimi dhe Shërbimi i Sigurt i AkulloresInformacion mbi gripin e shpendëve

Në vijim gjeni disa informacione me këshilla praktike në lidhje me gripin e shpendëve  -Linku: Gripi i Shpendëve-Informacion

 

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, nën mbështetjen e Projektit për Sigurinë Ushqimore, publikon Udhëzuesit për Sigurinë Ushqimore

Ky Udhëzues është i përshatshëm për punonjësit e OBU-ve (Operatorët e Biznesit Ushqimor) që merren me ushqimin dhe për punonjësit e OBU-ve që punojnë në sektorët e përpunimit e të prodhimit të ushqimit, si dhe në sektorët e njësive të tregtimit me pakicë dhe me shumicë. (Për më shumë klikoni mbi link-et)

Udhëzues Trajnimi 1 dhe 2

                                                                                                          Safe food to go (2)

 

 

 

 

 

 

BOTIM – COVID-19 dhe Siguria Ushqimore – Udhëzime për Bizneset Ushqimore që Rihapen

Qëllimi i këtij udhëzuesi është të riforcojë masat e praktikave të mira të higjienës dhe të theksojë kontrollet që duhet të ndërmerren përpara se bizneset të rihapen për konsumatorët. Për më tepër klikoni në materialin në të djathtë:

 

Fletëpalosje ndërgjegjësuese