“SIGURIA USHQIMORE”, AKU PROGRAM TRAJNIMI PËR NXËNËSIT E SHKOLLAVE

Loading Events
Description

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nën logon “Siguria Ushqimore” ka nisur një program ndërgjegjësues në shkolla/çerdhe. Ky program ka startuar në kryeqytet në shkollën 9-vjeçare “Hasan Tahsin” për tu shtrirë më tej në të gjithë Shqipërinë. Dita e parë e programit rezultoi një sukses, vlerësuar kjo nga interesi i lartë i nxënësve, me pyetjet e shumta rreth kësaj tematike.
Më konkretisht, synimi i AKU-së është që ky program të fokusohet fillimisht pranë nxënësve të shkollave duke e konsideruar këtë një hap të rëndësishëm në kultivimin e qytetarëve të informuar në fushën e sigurisë ushqimore por edhe aktivë për ta promovuar atë (sigurinë ushqimore) tek familjet e tyre dhe kudo.
Në këtë kuadër duke marrë në konsideratë se për grup-moshat e nxënësve – referuar nevojave metabolike në funksion të procesit të rritjes dhe zhvillimet të tyre – është jetike cilësia dhe siguria e ushqimeve që ata konsumojnë, AKU ka pasur vëmendje të shtuar për kontrolle në subjekte që ofrojnë ushqim afër shkollave, sidomos të shitësve ambulant.

Start Date - End Date

Dec 21, 2018 - May 30, 2019

Start Time - End Time

8:00 am - 5:00 pm

Category

Share This