Archive

20 Feb
0

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në zbatim të legjislacionit të fushës vendos masa administrative (gjobë), masa të cilat në momentin që përbëjnë titull ekzekutiv në zbatim të Ligjit 10279/2010 “Per kundravajtjet administrative”, dhe Kodit të Procedurës Civile ekzekutohen me shërbim përmbarimor. ...

Lexo më shumë
01 Feb
0

AKU ZGJERON PROGRAMIN PËR SIGURINË USHQIMORE, TRAJNON NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË ELBASANIT

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nisi dhe për këtë javë programin ndërgjegjësues në shkolla/çerdhe nën logon “Siguria Ushqimore” në qytetin e Elbasanit. Nxënësit e shkollës 9-vjeçare, “ Luigj Gurakuqi” u njohën me elementet dhe këshillat rreth sigurisë ushqimore. Interesi i nxënësve ...

Lexo më shumë