Archive

31 Dec
0

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit gjatë një jave (24/12/2018 – 30/12/2018)

Në javën që lam pas AKU, me qëllim sigurimin dhe garantimin e çdo produkti që tregtohet në vend si dhe në kuadër të festave të fund vitit janë kryer: 1150 Inspektime, në të gjithë territorin e Shqipërisë Ndër to: 192 ...

Lexo më shumë
21 Dec
0

AKU PROGRAM TRAJNIMI PËR NXËNËSIT E SHKOLLAVE, ME FOKUS “SIGURIA USHQIMORE”

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nën logon “Siguria Ushqimore” ka nisur një program ndërgjegjësues në shkolla/çerdhe. Ky program ka startuar në kryeqytet në shkollën 9-vjeçare “Hasan Tahsin” për tu shtrirë më tej në të gjithë Shqipërinë. Dita e parë e programit ...

Lexo më shumë
11 Dec
0

AKU FOKUSIN TEK KONSUMATORI

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit bën publike orarin zyrtar ku çdo konsumator/OBU mund të paraqitet pranë drejtorive rajonale për të ngritur shqetësimet apo problemet që ata kanë. 12 drejtoritë rajonale do të mbajnë shënim çdo diskutim dhe problematikë, më pas Drejtoria ...

Lexo më shumë
03 Dec
0

AKU KONTROLLE NË ZONAT RURALE, MBYLL 2 SUBJEKTE NË QARKUN E LEZHËS

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka shtuar vëmendjen në marketet/stabilimetet e zonave rurale duke bërë të mundur ndalimin e tregtimit të ushqimeve jashtë kritereve të sigurisë ushqimore. AKU njofton se këto kontrolle do të vazhdojnë të jenë intensive për të mos ...

Lexo më shumë