Arkivë

ismailiZnj. Ermira Rusi Zv. Ministre e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Z. Agim Ismaili Drejtor i Përgjithshëm i AKU-së

Znj. Ermira Rusi Zv. Ministre e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Z. Agim Ismaili Drejtor i Përgjithshëm i AKU-së

Intervistë e Drejtorit të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Z. Agim Ismaili dhënë Agjencisë Telegrafike Shqiptare.

Ministri i Bujqësisë Z. Niko Peleshi është shprehur se, “Siguria ushqimore do të jetë kryefjalë e dikasterit që drejton”. Në këtë kuadër AKU si institucioni kryesor që mban përgjegjësi për sigurinë ushqimore ka nisur aksionin për formalizimin e standardeve të sigurisë në pikat e therjeve e njësitë e tregtimit të mishit.

Pyetje ATSH– Cili është plani dhe strategjia e punës që do të ndjekë AKU për të garantuar sigurinë ushqimore?

Pyetje ATSH– Cilat janë rezultatet e arritura deri tani në shkallë vendi nga inspektimi dhe kontrollet e kryera në tregjet ushqimore?

Z. Ismaili– Së pari ju falënderojmë Ju dhe gjithë mediat për sensibilitetin që tregoni për çështjen e sigurisë ushqimore, e cila në fakt është e duhet të jetë çështje jo vetëm e AKU. Garantimi i Sigurisë Ushqimore të konsumatorëve është detyrim i shtetit ndaj qytetarëve dhe si i tillë përbën një prioritet edhe të Ministrisë së Bujqësisë, për përmbushjen e të cilit përveç vëmendjes kemi edhe mbështetjen maksimale të Ministrit Z. Peleshi. Është e vërtetë që AKU ka ndërmarrë një plan veprimi, mbi disiplinimin e procesit të therjes së kafshëve dhe kontrollit të të gjithë zinxhirit të sigurisë ushqimore përfshirë kontrollin e transportit, kushtet e ruajtjes, si dhe të tregtimit të produktit mish deri në njësitë e tregtimit të mishit. Në përgjigje të drejtpërdrejtë të pyetjes suaj, plani apo strategjia e AKU për të garantuar sigurinë ushqimore është pikësëpari që punën e nisur të mos e konsiderojmë ‘aksion’, por ta kthejmë një standard pune të përditshme. Padyshim që këtë periudhë ka pasur intensifikim të punës, por realisht konstatoj se ka ende rezerva për të bërë më shumë në drejtim përmes rivitalizimit të strukturave në çdo qark,me qëllim maksimizimin e rezultatit/efektiv për disiplinimin e procesit të therjeve të kafshëve po veprojmë në këto aspekte:

  • Janë ushtruar kontrolle në të gjitha njësitë e therjes dhe kanë rezultuar pa standarde por që çuditërisht janë pranuar e legalizuar nga strukturat përgjegjëse deri tani, në thertore për të cilat kishim të dhëna që nuk kanë standardet minimale të lejuara dhe ndaj njësive të shitjes së mishit problematike. Për thertoret për të cilat ka të dhëna që kanë standarde (pra janë biznese mirëfilli të organizuara) kemi vijuar një formë të re kontrolli, përmes autokontrollit. Konkretisht kemi kërkuar që vetë subjektet të verifikojnë secilin prej treguesve të standardeve sipas një listë-verifikimi të miratuar dhe të njoftojnë AKU lidhur me to. Pas këtij procesi AKU do të verifikojmë me imtësi në vend standardet e secilit subjekt.
  • Vijojmë të shqyrtojmë dokumentacionin për miratim-/lejim të njësive të therjes pa standarde, me qëllim që të identifikojmë personat përgjegjës që i kanë miratuar në kundërshtim me ligjin ato.
  • Kur gjatë kontrolleve konstatohen edhe shkelje të tjera, inspektorët e AKU njoftojnë strukturat e krimit ekonomik, apo/dhe ato të hetimit tatimor. Gjithashtu po forcojmë përditë edhe bashkëpunimin me Drejtoritë e Bujqësisë, të cilat kanë një rol të rëndësishëm deri tani të munguar në këtë proces.

Konfirmoj disa tregues të prekshëm të punës se kësaj periudhe të fundit konkretisht:

  • janë mbyllur të gjitha njësitë e therjes (të “miratuara’ apo ilegale) dhe disa thertore – gjithsej 84 subjekte të tilla
  • janë mbyllur 103 njësi tregtim mishi
  • janë sekuestruar mbi 3 ton mish (2.4 ton një ditë më parë u asgjësuan vetëm në Tiranë)
  • janë sekuestruar mjete pune thertoreje e pajisje të tjera që kanë shërbyer për kryerjen e kundravajtjes (në disa raste frigoriferë )etj.

Duhet ta them patjetër që në çdo rast kur inspektorët janë penguar në detyrë, është kërkuar ndihma e forcave të policisë, e cila në çdo rast ka ardhur menjëherë.

Përveç punës në drejtim të disiplinimit të procesit të therjes dhe tregtimit të mishit, AKU ka vepruar edhe në aspekte të tjera të detyrës: konkretisht ka zbuluar e ndëshkuar subjekte ilegale të prodhimit e tregtimit të produkteve të tjera ushqimore apo mbi bazë të sinjalizimeve ka vepruar në subjekte të tjerë. Kështu vetëm dy ditë më parë u bllokuan 56 000 kg produkte vaj ulliri, ulli të konservuar, salcë domatesh, turshi etj..

Pyetje ATSH– Çfarë do tëndryshojë në politikat dhe misionin e AKU-së, për të sjellë një realitet dhe standarde sipas BE-se në fushën e sigurisë ushqimore ?

Z. Ismaili – Nuk mendoj se për të sjellë në realitet dhe standarde të BE në fushën e sigurisë ushqimore, kërkohen ndryshim politikash dhe misioni, por kërkohet vetëm ushtrimi i kompetencave dhe zbatimi i drejtë i tyre ndaj çdo subjekti që shkel standardet e sigurisë ushqimore.Gjykoj se kjo ka munguar deri tani dhe këtë po përpiqemi ta ndryshojmë.

Pyetje ATSH-Nga inspektimi i tregut ushqimor, cili sektor paraqitet me problematik për sigurinë ushqimore ? Po qarqet me problematike ?

Z. Ismaili – Sektori më problematik është sektori i prodhimeve shtazore dhe pikërisht intensiteti më i madh i punës është fokusuar për disiplinimin e therjeve dhe krejt zinxhirit të tregtimit të mishit. Nuk mund të ndajmë një apo tjetër qark si më problematik, pasi shkeljet si më sipër janë hasur ngado, por duhet ta themi se në vend (gjithë gjeografinë) ka kapacitetet thertore, mjete transporti e njësi shitje me standarde që garantojnë furnizimin e gjithë konsumatorëve me produkte të sigurta.

Pyetje ATSH-Çfarë nismash do të ndërmarrë AKU për thithjen e investitorëve në sektorin e mishit ?

Z. Ismaili –AKU nuk ka rol të drejtpërdrejtë për thithjen e investimeve në sektorin e mishit, por puna e AKU kemi bindje që do nxisë investimet në këtë treg, për shkak se bizneset nuk do të konkurrohen padrejtësisht nga ‘biznesmenë’ me një thikë dhe ngrehinë (njësi therje), për rrjedhojë do investojnë në rritjen e mëtejshme të kapaciteteve dhe ç’ është më e rëndësishmja në standardet.

Pyetje ATSH-Aksioni për sigurinë ushqimore, a po penalizon tregtarët e mishit edhe për detaje të vogla ?

Z. Ismaili – Aksioni meqë e quani kështu, nuk penalizon tregtarët padrejtësisht. Evidentojmë se ligji parashikon qartë se për detaje e shkelje të vogla dënimi është ‘paralajmërim’ dhe AKU edhe këto kohë ka dhënë dënime të tilla.

Mirëpo detaje të cilat sipas akteve rregullative përbëjnë shkelje të tjera, atëherë penalizimi nuk mund të jetë paralajmërim, por mbyllje aktiviteti.E kemi shumë të lehtë vendimmarrjen edhe nga ana emocionale përballë shkelësve, për shkak se shkeljet që konstatohen nuk kanë të bëjnë me shkeljen e një rregulli apo vendimi administrativ që duhet ndëshkuar, por me moszbatimin e standardeve të sigurisë ushqimore pasoja e të cilave është drejtpërdrejtë në dëm të shëndetit të qytetarëve pasojë afat shkurtër apo afatgjatë.

AKU në gadishmëri për të garantuar sigurinë ushqimore të konsumatorëve

Kliko mbi linkun e Intervistës së dhënë

AKU në gadishmëri për të garantuar sigurinë ushqimore të konsumatorëve shqiptarë. Drejtori i Përgjithshëm i AKU-së Z. Dritan Sejko i ftuar në emisionin 7 pa 5 në Vizion Plus deklaroi se për të garantuar sigurinë ushqimore të konsumatorëve nuk mjafton vetëm puna e trupës inspektuese e AKU-së, por edhe bashkëpunimi i konsumatorit, i cili mund të denoncojë për çdo rast që vëren shkelje apo pasiguri të produkteve ushqimore.
Z. Sejko solli në vëmendje se AKU ka vënë në funksion portalin “Inspektori dixhital” ku me anë të një smartphone mund të denoncojnë konsumatorët nga çdo cep i Shqipërisë. AKU do të jetë aty në kohë reale për të marrë masa nëse konstatohen shkelje ligjore.
Disiplinimi i therjeve të kafshëve nëpër thertore të licensuara, ishte një tjetër temë e diskutuar në emision, ku edhe nga vëzhgimet e gazetarëve është pranuar se nuk ka më mish që theret e tregtohet nëpër rrugë. “Disiplinimi i therjeve të kafshëve nëpër thertore të licensuara është një sfidë të cilën e kemi nisur dhe jemi në rrugë të mbarë deri në finalizimin e tij” tha drejtori i AKU-së.
Z. Sejko tha se “sezoni i afërt veror është shtim përgjegjësie për AKU-në, e cila do të rrisë numrin e inspektimeve, duke riorganizuar edhe trupat inspektuese të cilat do të jenë më të shumta në vendet turistike aty ku edhe numri i qytetarëve është më i madh, për të parandaluar çdo rast abuzimi dhe për të garantuar sigurinë dhe cilësinë ushqimore.