14 Mar
0

AKU TAKIM ME OPERATORËT E BIZNESIT TË PRODHIMIT DHE PËRPUNIMIT TË QUMËSHTIT TË QARKUT FIER

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në qarkun e Fierit ka zhvilluar një takim me subjektet e përpunimit të qumështit dhe grumbullues të qumështit në këtë qark. Rëndësia e këtij takimi u përçua edhe nga prezenca e madhe dhe interesi i subjekteve ...

Lexo më shumë