06 Feb
0

Pas shkeljeve të konstatuara nga AKU Urdhri i Mjekut Veterinar merr masa ndaj mjekëve veterinarë

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në vazhdim të masave  për disiplinimin e therjes së kafshëve dhe tregtimit të mishit, ka konstatuar se janë bërë shkelje edhe nga  vetë  mjekët veterinerë. Pas verifikimit të shkeljeve, është njoftuar Urdhri i Mjekut Veterinar të ...

Lexo më shumë