Author Archives: Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

About Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

26 Aug
0

AKU ANALIZA PËR CILESINË E VAJIT TË ULLIRIT, GJOBITEN EDHE 4 SUBJEKTE TË TJERË PËR VAJ ULLIRI TË FALSIFIKUAR.

AKU në kuadër të kontrolleve për gjithë gamën e produkteve ushqimore në funksion të verifikimeve për zbatimin e standardeve higjeno-sanitare dhe tekniko-teknologjike, monitorimit të elementëve të cilësisë dhe sigurisë së produkteve ushqimore ka pasur në vëmendje edhe kontrollin lidhur me ...

Lexo më shumë
23 Aug
0

AKU GJOBIT RESTORANTIN PASI TREGTONTE PRODUKTIN “DATER” , 2 TË TJERA MBYLLEN VLORË E KSAMIL

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, siguron se është në çdo kohë në aksion për identifikimin, kontrollin, evidentimin, dënimin dhe ndalimin e çdo veprimtarie të kundraligjshme e të rrezikshme nga subjektet që neglizhojnë apo shkelin rregullat e Sigurisë ushqimore. Konkretisht, gjatë aksionit ...

Lexo më shumë
22 Aug
0

AKU TAKIM ME EKSPERT NDËRKOMBËTAR, QËLLIM RRITJA E SIGURISË DHE CILËSISË SË PRODUKTEVE USHQIMORE

Në kuadër të aktiviteteve në implementim të Projektit të financuar nga Programi IPA 2013: “Ristrukturimi dhe forcimi i rrjetit laboratorik të sigurisë ushqimore dhe veterinarisë në Shqipëri”, ku AKU është pjesë e qenësishme dhe tepër aktive si përfituese e benefiteve ...

Lexo më shumë
21 Aug
0

PRODUKTE TË SKADUARA DHE AMBIENT PA KUSHTE HIGJENO-SANITARE, AKU BLLOKON 2 LOKALE NË LLOGARA

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, siguron se është në çdo kohë në aksion për identifikimin, kontrollin, evidentimin, dënimin dhe ndalimin e çdo veprimtarie të kundraligjshme e të rrezikshme nga subjektet që neglizhojnë apo shkelin rregullat e Sigurisë ushqimore. Konkretisht, gjatë aksionit ...

Lexo më shumë
20 Aug
0

AKU MBYLL BAXHON NË GJIROKASTËR, DJATHI NË FRIGORIFER ME MYK

Tolerancë zero ndaj çdo subjekti abuzues me sigurinë ushqimore. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka forcuar dhe shtrënguar akoma më shumë masat dhe kontrollet, nëpërmjet monitorimeve dhe sinjalizimeve në stabilimentet e produkteve të qumështit dhe nën produktet e tij, me qëllim ...

Lexo më shumë