Author Archives: Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

About Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

16 Aug
0

AKU MBYLL BAXHON NË SHKODËR, DJATHI NË FRIGORIFER ME MYK

Tolerancë zero ndaj çdo subjekti abuzues me sigurinë ushqimore. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka forcuar dhe shtrënguar akoma më shumë masat dhe kontrollet, nëpërmjet monitorimeve dhe sinjalizimeve në stabilimentet e produkteve të qumështit dhe nën produktet e tij, me qëllim ...

Lexo më shumë
15 Aug
0

AKU KONTRROLL TË FORTË, 9 SUBJEKTE NË SHKELJE TË SIGURISË USHQIMORE

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, në këtë periudhë të temperaturave të larta e shtimit të volumit të tregtisë në kuadër të sezonit turistik, është në çdo kohë në aksion për identifikimin, kontrollin, evidentimin, dënimin dhe ndalimin e çdo veprimtarie të kundraligjshme ...

Lexo më shumë
13 Aug
0

AKU KUDO NË VEPRIM, KËTË HERË NË QARQET VLORË, BERAT, GJIROKASTËR

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka shtuar vëmendjen në marketet e zonave rurale duke bërë të mundur ndalimin e tregtimit të ushqimeve të skaduara dhe duke garantuar tek konsumatori sigurinë ushqimore. Konkretisht, DRAKU Gjirokastër dhe Berat kanë zgjeruar më tej kontrollin ...

Lexo më shumë
13 Aug
0

AUTORITETI KOMBËTAR I USHQIMIT KUDO NË VEPRIM, KËTË HERË NË KORÇË

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, në këtë periudhë të temperaturave të larta e shtimit të volumit të tregtisë në kuadër të sezonit turistik, është në çdo kohë në aksion për identifikimin, kontrollin, evidentimin, dënimin dhe ndalimin e çdo veprimtarie të kundraligjshme ...

Lexo më shumë
13 Aug
0

AKU NIS NJË TJETËR AKSION TË RËNDËSISHËM, KONTROLL MARKETEVE NË ZONAT RURALE

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka shtuar vëmendjen në marketet e zonave rurale duke bërë të mundur ndalimin e tregtimit të ushqimeve të skaduara dhe duke garantuar tek konsumatori sigurinë ushqimore. Konkretisht, DRAKU Dibër ka nisur kontrollin e të gjitha supermarketeve ...

Lexo më shumë