Author Archives: Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

About Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

11 Apr
0

PERFITIMET E QASJES ME BAZE RISKU NE SIGURINE USHQIMORE DHE USHQIMIT- PARMA SUMMER SCHOOL 2019

Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore (EFSA), së bashku me Universitetin e Parmës dhe në bashkëpunim me Universitetin Katolik ‘Sacro Cuore’ të Piacencës, Shkollën e studimeve të avancuara mbi ushqimin dhe të ushqyerit (Universiteti i Parmës), Universitetin Teknik të Danimarkës, Agjencinë ...

Lexo më shumë
11 Apr
0

PERFITIMET E QASJES ME BAZE RISKU NE SIGURINE USHQIMORE DHE USHQIMIT- PARMA SUMMER SCHOOL 2019

Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore (EFSA), së bashku me Universitetin e Parmës dhe në bashkëpunim me Universitetin Katolik ‘Sacro Cuore’ të Piacencës, Shkollën e studimeve të avancuara mbi ushqimin dhe të ushqyerit (Universiteti i Parmës), Universitetin Teknik të Danimarkës, Agjencinë ...

Lexo më shumë
11 Apr
0

Rezistenca Antimikrobiale nuk jep shenja qe po pakesohet

Raporti i EFSA /ECDC “i bie kambanave te alarmit”, thote Komisioneri i BE Autoriteti Evropian per Sigurine Ushqimore (EFSA) dhe Qendra Evropiane per Parandalimin e Semundjeve dhe Kontrollit (ECDC) publikojne te dhenat se antibiotiket e perdorur per te trajtuar semundjet ...

Lexo më shumë
20 Feb
0

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në zbatim të legjislacionit të fushës vendos masa administrative (gjobë), masa të cilat në momentin që përbëjnë titull ekzekutiv në zbatim të Ligjit 10279/2010 “Per kundravajtjet administrative”, dhe Kodit të Procedurës Civile ekzekutohen me shërbim përmbarimor. ...

Lexo më shumë
01 Feb
0

AKU ZGJERON PROGRAMIN PËR SIGURINË USHQIMORE, TRAJNON NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË ELBASANIT

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nisi dhe për këtë javë programin ndërgjegjësues në shkolla/çerdhe nën logon “Siguria Ushqimore” në qytetin e Elbasanit. Nxënësit e shkollës 9-vjeçare, “ Luigj Gurakuqi” u njohën me elementet dhe këshillat rreth sigurisë ushqimore. Interesi i nxënësve ...

Lexo më shumë