Lajmet e fundit

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në zbatim të legjislacionit të fushës vendos masa administrative (gjobë), masa të cilat në momentin që përbëjnë titull ekzekutiv në zbatim të Ligjit 10279/2010 “Per kundravajtjet administrative”, dhe ...

Lexo më shumë

Aktivitete

05_new
call us aku